Tehtud tööd

10 aasta jooksul oleme teinud palju erinevaid töid: jalgpallimuru hooldamine, kergliiklustee äärte haljastamine, ohtlike puude langetamine, viljapuude lõikamine, kändude freesimine, piirdeaedade ehitamine ning tänavakivide paigaldamine.